WWF: Nu må CITES vise tænder over for Vietnam
printer
WWF opfordrer den internationale FN-konvention om handel med truede dyr og planter, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), til at skrue bissen på over for Vietnam, verdens største aftagerland af horn fra næsehorn: Landet må stoppe den illegale handel med horn fra næsehorn – eller også må verdenssamfundet straffe Vietnam med handelssanktioner.

WWF-opfordringen fremsættes op til et meget vigtigt FN-topmøde i CITES, CoP17, der finder sted i Sydafrika 24. september til 5. oktober. Det vil være det største CITES-møde nogensinde - med deltagere fra 181 lande. Dagsordenen tæller et rekordstort antal emner, der skal op til forhandling. Herunder handelsspørgsmål vedrørende elefanter, hajer, skældyr og tigre.

- Når krybskytter-krisen ikke viser mindste tegn på at aftage, og værtslandet Sydafrika siden 2007 har mistet næsten 6.000 næsehorn til krybskytterne, så påkalder verdens største aftagerland af horn fra næsehorn sig særlig opmærksomhed. Særligt fordi Vietnam hverken har formået at stoppe de illegale markeder eller sat en kæp i hjulet på de internationale kriminelle netværk, siger programleder for skov og biodiversitet, WWF Verdensnaturfondens wildlife-ekspert, Bo Normander, der også peger på Vietnams manglende evne til at få bagmændene wildlife-kriminaliteten retsforfulgt.

Den stående komite i CITES opfordrede i januar til handelssanktioner over for tre lande på grund af deres passivitet i kampen mod krybskytteriet mod elefanter og næsehorn og illegale handel med stødtænder og horn fra de dræbte dyr: Nemlig Laos, Angola og Nigeria.

Vietnam blev samtidig bedt om at demonstrere større vilje til at stoppe den illegale handel med horn fra næsehorn.

Nu opfordrer WWF så til, at CITES også truer Vietnam med direkte handels-sanktioner.

Hård linje nødvendig
- Vietnams ringe retshåndhævelses-statistikker taler for sig selv: Det er tydeligvis ikke en prioritet for den vietnamesiske regering at stoppe handlen med horn fra næsehorn og hjælpe med at redde Afrikas næsehorn, siger Ginette Hemley, WWF’s CITES-delegationsleder.

- Med tre næsehorn, der dagligt skydes af krybskytter, er der ingen tid at spilde. CITES må føre en hård linje over for Vietnam: Enten må landet gennemføre foranstaltninger, der tackler den illegale handel med horn fra næsehorn – eller imødese handelssanktioner, fortsættes Ginette Hemley.

WWF opfordrer konkret Vietnam til at vedtage nye regler, der klassificerer wildlife-kriminalitet som ’grov kriminalitet’ med en minimumsstraf på fire års fængsel, vedtage lovgivning, der strafmæssigt sidestiller falsk næsehornspulver med ægte næsehornspulver, og sørger for at wildlife-kriminelle retsforfølges og idømmes straffe.

WWF opfordrer også CITES til at tvinge andre lande, der er berørt af den illegale handel med horn fra næsehorn, til at gøre mere.

Det gælder Sydafrika, som ifølge WWF allerede har gjort en del for at bekæmpe næsehorns-krybskytteriet, men yderligere indsats er påkrævet, især over for de internationale, kriminelle netværk.

Det gælder Mozambique, der skal intensivere sin indsats over for de smuglere, der opererer fra Mozambique. Det gælder Kina, der ifølge WWF, må gøre mere for at reducere efterspørgslen på næsehornspulver.

Kilde: WWF

Skrevetd.  14-09-2016 21:00 14/09-2016 21:00 761  Fremvisninger 761 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.