Nyt partnerskab skal fremme bæredygtig produktion af rejer i Vietnam
printer
WWF Verdensnaturfonden lancerer et nyt samarbejde med den danske importør af rejer fra Vietnam Northcoast Seafoods DK. Partnerskabet skal sikre, at flere små reje-opdrættere kan få en mere bæredygtig produktion af rejer.

Ved at etablere såkaldte kooperativer mellem de familie-ejede opdræt, som der er mange af i Vietnam, har flere af de små familie-ejede opdræt fået flere fordele og bevæger sig hen imod at opnå en ASC-certificering. En ASC-certificering er vigtig for reje-bønderne, da det giver dem mulighed for at sælge deres varer til nye markeder og til en højere pris. Samtidig er produktionen mere skånsom over for naturen, da der bliver udledt mindre forurenende spildevand, ligesom rejeopdrætternes risici for at miste deres høst i relation til sygdomsudbrud og klimaforandringer mindskes.

Lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationer i Vietnam er i gang med at implementere WWF’s model for at fremme mere bæredygtigt rejeopdræt, men der mangler finansiering.

Sidste år blev et kooperativ af små-skala reje-opdrættere ASC-certificeret for første gang nogensinde. Kooperativet er startet i Vietnam med støtte fra WWF Verdensnaturfonden.

Det er nødvendigt med investeringer fra private investorer, hvis de små reje-opdræt skal opnå ASC-certificering. WWF og Northcoast Seafood DK’s aftale er en ny finansieringsmodel, der på sigt kan udbredes i Mekong Deltaet og andre lande. Ud over at give familierne mere sikkerhed og bedre levevilkår, så har kooperativerne også medført, at flere kvinder har fået en større styrket position i familien og i et erhverv som traditionelt er meget mandsdomineret.

Læs nærmere på:
- WWF
- Globalnyt.dk

Skrevetd.  19-05-2017 06:34 19/05-2017 06:34 564  Fremvisninger 564 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.