Rederiforening: Frihandelsaftale med Vietnam er godt nyt
printer
25 års diplomatiske relationer og 2½ års intensive forhandlinger mellem EU og Vietnam har nu udmøntet sig i en færdigarbejdet frihandelsaftale, som åbner for øget samhandel imellem de to parter. Det er godt nyt for dansk skibsfart, konstaterer Danmarks Rederiforening.

Den nu færdigforhandlede frihandelsaftale er en vigtig milepæl for handelsrelationerne mellem EU og økonomierne i ASEAN-fællesskabet. Samtidig skaber aftalen grobund for en kommende og mere vidtrækkende EU-ASEAN interregional frihandelsaftale.

Dansk skibsfart tegner sig i dag for mere end 2 milliarder DKK i eksport til Vietnam. Et tal som må forventes at stige i lyset af den nye frihandelsaftale, som åbner for lettere markedsadgang til en nation med over 90 millioner indbyggere og en voksende middelklasse.

”Vi er godt tilfredse med færdiggørelsen af frihandelsaftalen med Vietnam. Sydøstasien er en vigtig region for dansk søfart og for dansk eksport generelt. Det er godt, at EU med aftalen med Singapore i 2014, og nu med Vietnam i 2015, ser lige så stor værdi i handlen med ASEAN–landene, som vi gør. Forhåbentlig er det en trædesten til, at EU får gang i bilaterale forhandlinger med f.eks. Indonesien og Malaysia”, siger underdirektør Jacob K. Clasen, Danmarks Rederiforening.

Vietnams økonomi er siden 2010 vokset med mindst 5 % pr. år, og IMF forudser, at væksten frem mod 2020 vil læne sig op af 6 % årligt. I det tempo vil økonomiens størrelse fordobles på under 12 år. Det ses også på søfarten. Containeromsætningen i Ho Chi-Minh City (Saigon) har haft en årlig gennemsnitlig stigning (såkaldt CAGR = compound annual growth rate) på 23,3 % fra 2008 til 2013. Globalt set har den gennemsnitlige årlige vækst været på 7,3 % i samme periode, så der er altså godt gang i handlen med Vietnam. Underdirektør Jacob K. Clasen konstaterer på den baggrund: ”Vietnam er et udviklingsland med et betydeligt potentiale, hvilket en aftale som denne kan bidrage til at forløse. Det er godt for Vietnams fortsatte økonomiske vækst og udvikling, og det vil gavne dansk søfart. Vi er glade for, at EU med denne aftale har sat kursen for arbejdet med bilaterale frihandelsforhandlinger med andre udviklingslande.”

Frihandelsaftalens specifikke ordlyd vil ikke blive offentliggjort før om et par uger, da der stadig udestår juridiske gennemgange af dokumenterne og ikke mindst et større oversættelsesarbejde. På trods af at man ikke kender den konkrete udmøntning af teksten, er man hos Danmarks Rederiforening dog forsigtigt optimistiske: ”Frihandel er som udgangspunkt godt. Fjerner man handelshindringer mellem parterne, vil det øge samhandlen, hvilket er godt for dansk skibsfart. Ser vi nærmere på detaljerne af aftalen, forventer vi, at den sikrer fri og lige adgang til søtransport til og fra Vietnam, men vi forventer i ikke en total liberalisering af kystfartsrestriktionerne i Vietnam. Vi har dog en klar forventning om, at aftalen vil indeholde en vis liberalisering af markedsadgangen på områder som feedering og transport af tomme containere på nogle af de indenlandske stræk,” siger underdirektør Jacob K. Clasen.

Læs nærmere på:
- Danmarks Rederiforening
- Frihandelsaftale mellem EU og Vietnam afsluttet (Vietnam Portalen)

Skrevetd.  03-12-2015 20:00 03/12-2015 20:00 817  Fremvisninger 817 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.